Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Giới thiệu cổng thông tin điện tử xã La Bằng

26-03-2021 10:36

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông cùng với nhiều ngành công nghệ cao khác đã và đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của thế giới. Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông đã góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của cả xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

Đảng và Nhà nước ta luôn coi công nghệ thông tin và truyền thông là một trong những phương tiện khoa học, kỹ thuật quan trọng, đồng thời là ngành kinh tế mũi nhọn để thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng xã hội thông tin, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và tập trung nguồn lực để phát triển công nghệ thông tin, truyền thông, trong đó sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các Trang/Cổng thông tin điện tử đã góp phần quan trọng vào việc chuyển tải những nguồn tài nguyên thông tin giữa các cơ quan nhà nước và xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của người dân và duy trì tốc độ tăng trưởng, đẩy nhanh tiến trình hội nhập của Việt Nam với thế giới.

Được sự quan tâm của UBND tỉnh Thái Nguyên, sở thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên xây dựng xã La Bằng làm xã điểm về chuyển đổi số của tỉnh. Từ khi Cổng thông tin điện tử xã La Bằng được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu tất yếu, khách quan của cuộc sống và của sự nghiệp phát triển chung của xã nhà trong thời kỳ mới. Cổng thông tin điện tử xã La Bằng là kênh cung cấp thông tin chính thống của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ - Các ban ngành và các cơ quan, trường học của xã La Bằng.

Để thực hiện mục tiêu Chiến lược tăng tốc và phấn đấu hội nhập về công nghệ thông tin trên địa bàn xã La Bằng, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn, và nhân dân các dân tộc xã La Bằng.

Ngay sau khi cổng thông tin điện tử của xã được thành lập, UBND xã La Bằng đã phối hợp chặt chẽ với sở Thông tin và Truyền thông, với các phòng ban có liên quan của huyện Đại Từ đã khẩn trương mở các lớp tập huấn cho cán bộ, CCVC và các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng xóm trên địa bàn toàn xã về cách truy cập, khai thác thông tin trên trang, đào tạo cán bộ trong Ban biên tập của xã các bước biên soạn, đăng tin bài đảm bảo nội dung có chất lượng và hiệu quả. Từ đó đến nay Cổng thông tin điện tử xã La Bằng đã góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân và việc đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của xã nhà trong thời kỳ mới.

Để thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất trên mọi lĩnh vực Kinh tế, chính trị, ANQP, VHXH trên địa bàn xã đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và toàn thể nhân dân hãy đăng nhập vào địa chỉ; labang.daitu@thainguyen.gov.vn

 

 

Bế Hoàng
Chuyên mục chuyển đổi số

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5630

Tổng truy cập: 3755313