Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo kết quả bầu cử HĐND xã La Bằng nhiệm kỳ 2021-2026

02-06-2021 08:10

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã La Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Tổ bầu cử số 01 gồm;

         Ông; Nguyễn Văn Cường

 Ông; Bế Thanh Hoàng

2. Tổ bầu cử số 02 gồm;

  Ông; Triệu Văn Quảng

  Ông; Hoàng Văn Nam

        Ông; Nguyễn Văn Ngọ

Bà; Lê Thị Hòa Bình

3. Tổ bầu cử số 03 gồm;

Ông; Lương Xuân Chi

Ông; Lương Văn Đảo

Ông; Triệu Văn Đông

Ông; Trần Văn Luyến

Ông; Dương Văn Vượng

4 Tổ bầu cử số 04 gồm;

Ông; Đỗ Xuân Duyên

 

Ông; Hứa Văn Phúc

Bà; Hoàng Thị Thi

5. Tổ bầu cử số 05 gồm;

Ông; Nguyễn Ngọc Thép

Ông; Triệu Tiến Phát

Ông; Đỗ Xuân Thìn

Ông; Nguyễn Văn Lộc

6. Tổ bầu cử số 06 gồm;

Ông; Dương Khắc Tùng

Ông; Nguyễn Minh Trang

Ông; Nguyễn Văn Trưởng

 

 

Bế Hoàng
Tin tức La Bằng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:32305

Tổng truy cập: 2987761